Dirigente

Wilma de Jong - van Bommel is dirigente sinds de oprichting van de Cantantes.
Wilma studeerde hoofdvak zang aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.
Voor haar zangstudie heeft zij 7 jaar als onderwijzeres gewerkt.
Momenteel is Wilma lerares Nederlands aan de RSG De Borgen te Leek.
Plaatselijk en regionaal geeft zij adviezen en cursussen voor stem- en koorvorming, daarnaast heeft zij een zangpraktijk.